U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Stedelijke distributieplanning: samenwerken voor duurzame mobiliteit

donderdag 28 maart 2019

In tijden van groeiende filles en alarmerende CO2-uitstoot in onze steden, moeten we op zoek naar innovatieve oplossingen om het tij te keren. Goodman is vastbesloten om haar rol te spelen in deze transformatie naar duurzame mobiliteit, die ervoor zal zorgen dat de logistieke sector competitief blijft en dat we onze steden leefbaar en gezond kunnen houden. 

De transport- en logistieksector kan veel doen om haar ecologische voetafdruk te verkleinen. Het Vlaams Instituut voor de logistiek (VIL) speelt een toonaangevende rol in dit proces. Het VIL is een innovatief platform voor logistiek, opgericht door de Vlaamse Regering om nieuwe en duurzame initiatieven te lanceren voor distributie binnen steden. 

Het R!sult project

Met het 'R!sult' project gaat het VIL op zoek naar nieuwe geïntegreerde logistieke oplossingen voor stadsbeleveringen. Het ambitieuze onderzoeksproject, dat staat voor Responsive Sustainable Urban Logistics, is een belangrijke stap in de richting van efficiëntere logistiek en duurzamere stadscentra.

Hoe die doelstellingen kunnen bereikt worden? Door de huidige goederenstroom en de noden van alle verschillende stakeholders in kaart te brengen, maar ook te kijken naar best practices, actuele trends, nieuwe technologie en geslaagde experimenten. Met deze informatie wil R!sult een roadmap opstellen met specifieke actiepunten en aanbevelingen. Initiatieven als het combineren van slimme vervoersmodi en het installeren van een micro-magazijnennetwerk in stadscentra, zullen op deze manier bijdragen tot een sterkere logistieke sector en een duurzame toekomst voor onze steden.

De rol van Goodman

Als logistiek vastgoed ontwikkelaar speelt Goodman een vitale rol in dit proces. We kunnen het verschil maken door logistieke hubs te bouwen die voldoen aan alle noden van de klanten, van transportbedrijven tot e-commerce bedrijven en retailers. Alleen door samen te werken kunnen we onze gezamenlijke ambitie realiseren en een duurzaam ecosysteem voor de logistieksector creëren.