U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Madrid Gate I: onze missie om bouwafval te verminderen en te hergebruiken

De bouwsector is jaarlijks verantwoordelijk voor 800 ton afval, ofwel 32 procent van de totale Europese afvalberg. Tijd om daar iets aan te doen.

Het is onze missie binnen Goodman om bouwafval waar het kan te bewerken en te herintroduceren in het bouwproces. Zo maximaliseren we de waarde van gebruikte materialen en beperken we de impact van onze projecten op het milieu. Madrid Gate I is dan ook een krachtig voorbeeld van circulair bouwen.

Circulair bouwen begint bij brownfieldontwikkeling

Madrid Gate I maakt deel uit van een ambitieus vastgoedproject waarbij we een verwaarloosd perceel van ruim 168.000 m² helemaal doen heropleven. De brownfieldlocatie zal door Goodman omgevormd worden tot een duurzame logistieke site met een verhuurbare oppervlakte van meer dan 33.000 m², waaronder 3.380 m² kantoorruimte.

Een tweede leven voor oud materiaal

De eerste stap in het circulair bouwproces is het inventariseren van alle aanwezige materialen en beoordelen welke in aanmerking komen voor hergebruik. CoCircular, een afvalbeheerdienst gespecialiseerd in het in kaart brengen van afvalstromen, stond ons hierin bij. Dankzij hun expertise en coaching op het terrein verliep het sorteerproces optimaal. Dat resulteerde in een ongeziene hoeveelheid afval die in aanmerking kwam voor hergebruik. Al het materiaal werd door CoCircular getransporteerd naar gespecialiseerde bedrijven voor verdere verwerking.

Het proces en de resultaten

Afval volgens type
+ Aarde: niet vervuild
+ Niet-gevaarlijk afval: beton, hout, metalen, plastic, karton, isolatiemateriaal en gips.
+Gevaarlijk afval: spuitbussen, gecontamineerde metalen containers, gecontamineerde plastic containers en absorptiemiddelen
+ Recycleerbaar afval: organisch afval, verpakking, papier en karton

Containers volgens types en hoeveelheid
+ Niet-gevaarlijk afval: beton (6m³), hout (20m³), metalen (6m³), plastic (6m³), karton (6m³), isolatiemateriaal (6m³) en gips (6m³)
+ Gevaarlijk afval: spuitbussen (220l), gecontamineerde metalen containers (220l), gecontamineerde plastic containers (220l) en absorptiemiddelen (220l)
+ Recycleerbaar afval: organisch (120l), verpakking (120l), papier en karton (120l)

Ophaalfrequentie van containers
+ Niet-gevaarlijk afval: maandelijks of wekelijks, afhankelijk van de opgehaalde hoeveelheden
+ Gevaarlijk afval: trommels worden om de zes maanden of eens per kwartaal verwijderd, afhankelijk van de hoeveelheid
+ Recycleerbaar afval: containers worden wekelijks opgehaald 

Bestemming
+ Niet-gevaarlijk materiaal: containers – zuiveringsinstallatie (Tecmasa, Carpa, Ferimet, … afhankelijk van het afval). Voorraden – on-site waardebepaling
+ Gevaarlijk afval: ketels – zuiveringsinstallatie – gecontroleerde storting van gevaarlijk afval
+ Recycleerbaar afval: containers – gemeentelijke stortplaats (lokale overheid)

Afvalpercentages (herwinning)
+ Niet-gevaarlijk afval: beton (100%), hout (100%), metaal (98%), plastic (75%), karton (85%), isolatiemateriaal (100%), gips (85%), inert afval (100% on-site hergebruik)
+ Gevaarlijk afval: spuitbussen (0%), gecontamineerde metalen containers (0%), gecontamineerde plastic containers (0%), absorptiematerialen (0%)
+ Recycleerbaar afval: organisch, verpakking, papier en karton – exact cijfer onbekend (lokale overheid), rond 73%