Energie

Energie
Energie
Energie
Nederland
Energie

Greenspace+

Energie

Hoe Goodman zijn energieverbruik in Nederland optimaliseert

Met tal van energie-efficiënte maatregelen willen wij onze doelstelling bereiken: gebouwen die 100% draaien op hernieuwbare energie en een CO2-neutrale status tegen 2025. Die maatregelen houden verschillende zaken in zoals onder meer het opdrijven van de energieproductie uit zonnepanelen op onze daken en het upgraden van de verlichting in onze gebouwen.

Fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak

De zon is een koolstofvrije energiebron en levert schone energie die nooit opraakt. Voor de opwekking van zonne-energie is geen brandstof nodig of andere hulpbronnen zoals water of wind. In Nederland hebben wij de capaciteit van onze zonne-energie-installaties op onze daken verdrievoudigd en tegen 2025 zullen wij minstens 18 MW geïnstalleerd hebben. De energievoorziening overstijgt de operationele vraag van onze klanten, waardoor wij schone energie terug in het elektriciteitsnet kunnen injecteren, die dan lokaal beschikbaar is voor particuliere consumenten. Naar schatting voorkomen onze zonnepaneleninstallaties in Nederland de een CO2-uitstoot van 7.400 ton, het equivalent van de uitstoot geproduceerd door ongeveer 4.362 huishoudens per jaar.