U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Circulariteit is een relatief nieuw gebied voor ons – en voor de bouwsector in het algemeen. Wij werken eraan om het circulaire denken in al onze activiteiten te verankeren. Dit betekent dat wij ernaar streven afval en vervuiling voortdurend te elimineren en het gebruik van volledig recycleerbare materialen te maximaliseren. Wij ondernemen ook actie voor natuurherstel - van de locaties die wij kiezen tot de materialen die wij gebruiken en hergebruiken. We zijn vastbesloten onze bouwmethodes te transformeren tot het punt waarop we met trots kunnen zeggen dat we circulaire gebouwen bouwen, bezitten en beheren.

Rethink, Refuse, Reuse, Reduce, Repair, Recycle

De '6R's' vormen de leidraad voor ons circulaire denken. Wij denken dat het nuttig is om verder te kijken dan de bekende 'reduceer, hergebruik, recycle'-aanpak, en daar nog drie extra acties aan te koppelen.

We vragen ons af: Rethink: hoe kunnen we een mentaliteitsverandering stimuleren in de richting van een circulaire economie?; Refuse: waar kunnen we nee zeggen tegen producten die verspillend of niet duurzaam zijn?; Reuse: wat zijn de beste manieren om producten of materialen te hergebruiken voordat ze afval worden?; Reduce: hoe kunnen we de hoeveelheid materialen en middelen die we gebruiken effectief minimaliseren?; Repair: kunnen we de levensduur van producten verlengen met onderhoud en reparatie?; Recycle: hoe kunnen we er het beste voor zorgen dat afval wordt gerecycled voor gebruik als nieuwe grondstof?

Onze eerste stap is altijd het optimaliseren van de hulpbronnen die we gebruiken, zodat we minder materialen verspillen. Als we de grondstoffen die we voor de bouw nodig hebben niet ter plaatse kunnen vinden, zoeken we naar lokaal herwonnen, gerecyclede grondstoffen en producten. We passen de '6R'-benadering van afvalbeheer ook op twee manieren toe op de omgeving: voor de ontmanteling van onze brownfields en, vooruitdenkend, met het oog op de ontmanteling van onze nieuwere gebouwen wanneer deze het einde van hun productieve leven hebben bereikt. We zijn er nog niet. Het voortdurend verbeteren van onze circulariteit is een leercurve voor ons allemaal. Om vooruitgang te boeken, ontwikkelen wij een duurzaam inkoopbeleid waaraan we de aankoop van alle bouwmaterialen toetsen. We werken met duidelijke richtlijnen voor hergebruik, recycling en actief afvalbeheer van onze ontmantelings- en bouwplaatsen.

Wist u dat...

volgens het WWF en het Global Footprint Network we het equivalent van 2,8 planeten nodig hebben om ons allemaal in stand te houden wanneer de hele wereld net zoveel brandstof, voedsel, grond en hout zou gebruiken als de Europeanen? We zijn vastbesloten om ons steentje bij te dragen in het onderzoek naar hoe we meer kunnen doen met minder, en hoe Europa een betere levenskwaliteit kan nastreven zonder meer te consumeren dan zijn redelijke deel.

We verspillen geen afval

Wij verspillen geen afval Het afval van de een is de schat van de ander. Dit is een blik op onze aanpak van afvalbeheer:
Sinds 2021 volgen we al het afval van de bouw of afbraak van onze ontwikkelingen en renovaties. Vanaf 2022 hebben we onze processen aangepast om tijdens de bouwfase 100% van ons afval (in gewicht) van de stortplaats weg te houden. Tegen 2025 zullen wij gegevens verzamelen en analyseren over het afval dat tijdens de bedrijfsvoering in al onze gebouwen wordt geproduceerd. Tegen 2030 is het onze ambitie om circulariteit te bereiken tijdens de deconstructie voor alle brownfieldontwikkelingen.

Water en energie besparen

Als onderdeel van ons engagement om natuurlijke hulpbronnen te behouden, installeren wij gaandeweg regenwateropvang- en hergebruiksystemen in al onze gebouwen en leggen wij natuurlijke afwateringssystemen aan op parkeerplaatsen. Wat energie-efficiëntie betreft, produceren fotovoltaïsche systemen op onze locaties vaak meer stroom dan onze klanten nodig hebben. Wij verminderen voortdurend de energiebehoefte van onze energie-efficiënte gebouwen met efficiënte verlichtingssystemen, efficiënte HVAC-installaties en met slimme meters om het energieverbruik te beheren met zoveel mogelijk hernieuwbare energie, dankzij hernieuwbare energieproductie ter plaatse.