U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Bij Goodman geloven we dat praatjes geen gaatjes vullen, wij geloven dat we de daad bij het woord moeten voegen. Daarom houden we ons in onze bedrijfvoering aan dezelfde strikte, duurzame criteria als geformuleerd in GreenSpace+.

Uitstoot compenseren

Uitstoot compenseren

We streven er steeds naar om uitstoot te verminderen nog voor er van enige uitstoot sprake is - maar de uitstoot die we niet kunnen verwijderen, compenseren we. We zijn er ons terdege van bewust dat het geen ideale oplossing is, maar toch zijn we trots dat we door compensatie gecertificeerd zijn als een netto-nul bedrijf.

De beoordeling van onze koolstofvoetafdruk omvat de directe uitstoot door verwarming en koeling en de indirecte uitstoot door gebruik van elektriciteit van het net en alle bijbehorende upstream-activiteiten. Het omvat ook de uitstoot van zakenreizen, woon-werkverkeer en het afval- en papierverbruik. Voertuigen en vluchten hebben het grootste aandeel in de CO2-uitstoot van ons bedrijf, gevolgd door verwarming en elektriciteit.

Onze voetafdruk verkleinen

Onze voetafdruk verkleinen

In 2019 bereikten we in Continentaal Europa koolstofneutraliteit in onze bedrijfsvoering. We zien dit echter als een startpunt en beloven de lat steeds hoger te leggen. Door onze uitstoot nog verder te verlagen tot uitstootcompensatie niet meer nodig is.

Een van onze strategieën om dit te realiseren, is de overgang naar minimaal 50% elektrisch rijden tegen 2025. Daarnaast willen we ons energieverbruik verder verminderen, onze energie-efficiëntie maximaliseren en onze energie uit hernieuwbare bronnen halen. Naast ecologische duurzaamheid streven we ernaar om elke vorm van sociaal onrecht uit onze activiteiten te bannen, bijvoorbeeld door onze toeleveringsketen vrij te houden van elke vorm van moderne slavernij.

Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging 

Om onze duurzaamheidsprestaties te verbeteren en te certificeren, laten we ons steeds begeleiden door externe en internationaal erkende organisaties. Voor bepaalde certificaten — zoals voor BREEAM, DGNB en Carbon Neutral - werken we samen met externe beoordelaars die onze duurzaamheidsinitiatieven auditen en accrediteren. Zo zijn we er zeker van dat de berekeningen onbevooroordeeld zijn en bijkomend verwerven we steeds betere inzichten in onze sterktes alsook de specifieke gebieden waar we onze CO2-uitstoot tot het uiterste verder kunnen terugdringen. Wij werken met deze organisaties en volgens deze certificeringen:

Goodman Foundation

Goodman Foundation 

Om een positieve impact te hebben op mensen en onze planeet die verder reikt dan onze activiteiten en partners, steunen we via de Goodman Foundation gepassioneerde, veelal lokale goede doelen. De Goodman Foundation zet zich in om achtergestelde groepen te helpen en een tastbaar verschil te maken in het leven van diegenen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Lees hier meer over de Goodman Foundation wereldwijd

We werken samen met gelijkgestemde lokale organisaties om tastbare projecten en activiteiten met duidelijk gedefinieerde tijdlijnen en doelstellingen te financieren en daarbij ondersteuning te bieden waar dit het hardst nodig is. Zo steunen we op lokaal niveau het Rode Kruis, ClassContact en KidZ Health Castle, het kinderziekenhuis van het UZ Brussel.

Corporate governance

Corporate governance 

We erkennen bij Goodman dat effectief en ethisch verantwoord bedrijfsbestuur cruciaal is voor succes. Ons bestuursmodel beïnvloedt de wijze waarop we bedrijfsdoelstellingen bepalen en realiseren, risico's beoordelen alsook bewaken en prestaties optimaliseren. Lees hier meer over onze benadering van goed bestuur

Bovendien streeft Goodman actief naar een sterke bedrijfsethiek en het bevorderen van standaarden op het gebied van sociale normen, milieu en mensenrechten, in al onze activiteiten alsook onze toeleveringsketen. We hebben daarom richtlijnen opgesteld op basis waarvan Goodman haar activiteiten uitvoert en een ethische bedrijfsvoering in stand houdt. Als onderdeel hiervan streven we er ook naar om samenwerkingsverbanden aan te gaan met leveranciers, agenten en externe partijen die opereren met soortgelijke waarden en normen, rekening houdend met wettelijke, regelgevende, sociale, ethische, veiligheids-, milieu- en mensenrechtenfactoren. We verwachten van al onze leveranciers, agenten en externe partijen dat ze zich aan deze gedragscode houden.

Lees hier onze verklaring over bedrijfsethiek