U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Onze science-based target

In 2015 werd geschiedenis geschreven: tijdens de klimaatconferentie in Parijs bereikten wereldleiders een bindend klimaatakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Al decennialang luidden klimaatwetenschappers de noodklok, eindelijk was het doorgedrongen en werd actie ondernomen.

In de daaropvolgende jaren hebben landen wereldwijd zich enkele van de meest ambitieuze duurzaamheidsdoelen gesteld. Nooit eerder was de bewustwording groter. Bij Goodman geloven we echter dat we verder moeten durven gaan in de klimaattransitie – en sneller. Science-based targets zijn daarbij een uitstekend hulpmiddel. Ze laten bedrijven toe om op transparante én toerekenbare wijze hun klimaatstrategie af te stemmen op de nieuwste klimaatwetenschappelijke inzichten.

Kleine aantallen, een wereld van verschil

Waarom zijn science-based targets belangrijk?

Wanneer we de emissiereductieplannen van alle landen wereldwijd in verrekening brengen, dan nog bevinden we ons in een traject van opwarming van ruim 2 °C (of zelfs hoger). Het verschil tussen 1,5 °C en 2 °C mag onbeduidend lijken, het IPCC waarschuwt dat alles boven de 1,5 °C in feite catastrofaal is. Dit is echter geen reden om de moed erbij te verliezen. Bij Goodman zien we dit integendeel als een oproep tot klimaatactie. Daarom sluiten we ons aan bij het SBT-initiatief en engageren we ons daarmee tot een emissiereductie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

De kloof tussen klimaatactie en klimaatwetenschap dichten

 

Wat zijn science-based targets?

Het Science Based Target-initiatief (SBTi) mobiliseert bedrijven om hun klimaatstrategie af te stemmen op de meest recente klimaatwetenschappelijke inzichten. SBTi is een samenwerkingsverband tussen CDP, Global Compact (UNGC) van de Verenigde Naties, World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF), en zet een nieuwe gouden standaard uit voor duurzaam ondernemen in de 21ste eeuw. Vandaag hebben reeds meer dan 2000 bedrijven, met een gezamenlijke waarde van vele biljoenen dollars, zich ertoe geëngageerd om hun klimaatstrategie af te stemmen op de nieuwste klimaatwetenschappelijke inzichten. Wij voegen ons graag en met overtuiging bij hen.

Onze belofte om meer te doen

Wat is de science-based target van Goodman?

Het niveau van koolstofuitstoot is voor elk bedrijf verschillend, waardoor ook de science-based target verschillend is voor elk bedrijf, of zou moeten zijn. Bij Goodman ambiëren met onze klimaatdoelstellingen een 70% reductie van absolute scope 1 + 2 broeikasgasuitstoot tegen 2030, en een reductie van 55% van de relatieve scope 3 met 2019 als basisjaar. In een notendop gezegd: met deze doelstellingen, gevalideerd door SBTi, zijn we de eerste globale ontwikkelaar van logistiek vastgoed die een wetenschappelijk gefundeerde route uitstippelt voor een emissiereductie afgestemd op de 1,5 graad uit het akkoord van Parijs. We mogen dan wel de eerste zijn, vele anderen zullen volgen.  

 

Meten, reduceren, compenseren – steeds in deze volgorde

Hoe willen we onze science-based target behalen?

Van scope 1 tot 3, upstream tot downstream, onze emissiereductiestrategie volgt altijd dezelfde benadering. Allereerst meten we. We willen ten gronde weten en begrijpen waar en wanneer in onze keten koolstof wordt uitgestoten. Deze willen we vervolgens zoveel mogelijk reduceren. Pas dan, en alleen dan, compenseren we wat we niet meer kunnen reduceren. We zullen deze strategie toepassen tot 2030 om onze koolstofvoetafdruk conform onze SBT-belofte te reduceren. Na 2030 zullen we nieuwe en nog ambitieuzere doelen stellen berekend op basis van de nieuwste klimaatwetenschappelijke inzichten, om zo bij te dragen aan de collectieve inspanning richting een koolstofvrije economie.

Berekening van de CO2-voetafdruk

carbon accounting table