U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Sterke partnerships ontwikkelen

De locatie van een pand, het ontwerp en de operationele efficiëntie ervan, het zijn stuk voor stuk belangrijke factoren in uw zoektocht naar huisvesting voor uw bedrijf.

Een Goodman-pand is typisch strategisch gelegen in de buurt van grote consumentengroepen en belangrijke transportinfrastructuur zodat de bedrijven die er gehuisvest zijn gemakkelijk toegang hebben tot hun klanten. Het hoogwaardig, duurzame ontwerp maximaliseert de productiviteit van medewerkers en zorgt ervoor dat het pand wordt ervaren als een formidabele werkplek.

Ruim 30 jaar ontwikkelen we centra voor logistiek en distributie, magazijnen, bedrijvenparken en datacentra. Dat wil zeggen dat we een meer dan gedegen bouwtechnische expertise kunnen voorleggen om voor u het juiste pand te ontwikkelen zodat uw bedrijf kan excelleren.

Herontwikkeling van brownfieldgronden

De toenemende wereldbevolking en de daarmee gepaarde verstedelijking maken dat gronden schaars goed zijn. Het ontwikkelen van brownfieldgronden voor bedrijfspanden biedt een antwoord op de grondschaarste omdat daardoor geen nieuwe gronden worden aangeboord maar de infrastructuur om goederen tot bij de consument te krijgen verder ontwikkeld en geoptimaliseerd kan worden.    

Brownfields zijn eerder ontwikkelde terreinen die verouderd of niet langer in gebruik zijn. Om ze om te vormen tot productieve, multifunctionele bedrijvensites is regeneratie of sanering nodig. En daar komen specialisten zoals Goodman in beeld.
Brownfields bieden ons de mogelijkheid om bestaande terreinen te regenereren en duurzame gebouwen te ontwikkelen op strategische locaties. Dankzij onze expertise in hergebruik van bouwmaterialen met beperkte levensduur en in bouwpuin, verbeteren we natuurlijke habitats, vergroten we de biodiversiteit en verminderen we onze koolstofuitstoot.

Meer dan 50% van ons vastgoedontwikkelingen wereldwijd zijn brownfieldontwikkelingen.

Ontdek onze casestudies m.b.t. duurzaamheid

Expertise meerlaagse bedrijfspanden

Hoewel logistieke en industriële bedrijfspanden een essentieel onderdeel vormen van economische ontwikkeling, is het een uitdaging om dit type vastgoed en de activiteiten die ermee gepaard gaan in te passen in stedelijk gebied. Goodman engageert zich om ruimtebeslag - impactvol op biodiversiteit en andere kostbare ecologische systemen - verder in te perken. Door in de hoogte te bouwen - verticaal in plaats van horizontaal - nemen onze vastgoedprojecten aanzienlijk minder ruimte in beslag. Op die manier willen we de druk op onze beperkte stedelijke ruimte verminderen.

Meerlaagse gebouwen bieden een innovatieve en duurzame oplossing wanneer ruimte schaars is, voornamelijk in stedelijk gebied met een grote bevolkingsdichtheid. Zeker voor last mile delivery is dit type vastgoed aangewezen, omdat meerlaagse panden typisch ontwikkeld worden op locaties dicht bij grote stadskernen om zo transportkosten en -uitstoot drastisch in te perken.

Goodman is wereldleider in het ontwikkelen van meerlaagse bedrijfsgebouwen. Sinds 2012 hebben teams over de hele wereld bijna 50 meerlaagse bedrijfspanden gerealiseerd. Wat de activiteit van uw bedrijf ook is, Goodman heeft de expertise om uw huisvestingsvraagstuk te beantwoorden.

Co-creatie met stakeholders

Omdat we onze bedrijfspanden dicht bij dichtbevolkte stedelijke kernen ontwikkelen, werken we van meet af aan - van in de projectconceptfase - steeds samen met lokale stakeholders: klanten, bevoegde autoriteiten, gemeenschappen, overheden, architecten, aannemers, enz.

We betrekken toekomstige gebruikers om betere inzichten te verwerven in hoe we met onze bedrijfspanden kunnen beantwoorden aan concrete en toekomstige operationele noden. Bij alles wat we doen verliezen we ons doel nooit uit het oog: het ontwikkelen van flexibele, duurzame bedrijfspanden die steeds relevant blijven ondanks veranderende markttrends.

Als langetermijneigenaar van ons vastgoed hechten we veel waarde aan duurzame relaties met grondeigenaren, steden, gemeenten en lokale gemeenschappen, met als doel vastgoed te ontwikkelen dat een positieve impact heeft op de samenleving. Deze doelstelling ligt aan de basis van de nauwe samenwerking die we nastreven met lokale autoriteiten en overheden, we willen strategisch gelegen en innovatieve bedrijfsgebouwen ontwikkelen die de gemeenschap dienen. Al onze panden zijn ontworpen om structureel, functioneel en esthetisch perfect in de omgeving op te gaan, wat resulteert in een positieve economische en sociale impact: meerwaarde door gemeenschappen te voorzien van essentiële infrastructuur.

De conceptfase van onze vastgoedprojecten houdt heel wat elementen in voor we van start kunnen gaan. Elk vastgoedproject beantwoordt aan het gemeentelijk bestemmingsplan en doorstaat de stedenbouwkundige toetsing. Daarnaast bestuderen we architectuur, landschapsarchitectuur, bebouwingsdichtheid, ontsluiting, mobiliteit en de nabijheid van openbaar vervoer om ecomobiliteit aan te moedigen. We willen onze gebouwen zo goed mogelijk integreren in het stedelijk weefsel omdat we willen bijdragen tot duurzame en veerkrachtige steden in het bredere plaatje. Op lokaal vlak streven we ernaar dat het vastgoed dat we ontwikkelen, bijdraagt tot regionale vernieuwing en jobcreatie.

 

 
 

Duurzame ontwikkeling

Het vastgoed van Goodman is ontworpen om ook in de toekomst efficiënt en functioneel te blijven. Wij bereiken dit door het gebruik van duurzame ontwerpbeginselen in combinatie met innovatieve bouwmaterialen en gebouwautomatisering.

We ontwikkelden een duurzaamheidsvisie die verder gaat dan koolstofneutraliteit: met GreenSpace+ willen we onze klanten ondersteunen met concrete oplossingen zodat ze op hun beurt grote ambities kunnen waarmaken. GreenSpace+ kwam tot stand door jaren te leren van en samen te werken met de besten in het vak. Het wil een positieve bijdrage leveren voor bedrijven, gemeenschappen en natuurlijke omgevingen. Alles in één ruimte.

Enkele concrete voorbeelden:

  • Duurzaamheid - De duurzaamheidsinitiatieven van Goodman helpen onze klanten om hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Onze initiatieven omvatten het gebruik materialen met lage emissie, het inzetten van hernieuwbare energie, de installatie van zonnepanelen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen, LED verlichting en het opvangen van regenwater.
  • Intelligent bouwontwerp - Wij rusten onze gebouwen uit met technologieën zoals slimme meters om het energieverbruik te optimaliseren of bewegingsdetectoren om de verlichting te optimaliseren. 
  • Positieve impact op gemeenschappen - Wij voegen waarde toe aan lokale gemeenschappen en de bredere economie door jobcreatie en gebouwen die deel uitmaken van essentiële infrastructuur zodat goederen snel en duurzaam verdeeld kunnen worden. Onze nieuwste vastgoedontwikkelingen omvatten ook cafés, fitness- en recreatiefaciliteiten. 

Om onze klanten hoogwaardig vastgoed te kunnen aanbieden, blijven we steeds sleutelen aan manieren waarop we het energieverbruik verder reduceren, het duurzaam gebruik van hulpbronnen maximaliseren en ontwerpinnovaties bevorderen.

Groene certificering

Wij werken hard aan het ontwikkelen van duurzame gebouwen. Onze nieuwe bouwprojecten doorlopen een intensief proces en verwerven wereldwijd de volgende Green Building-certificeringen.

  • BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
  • LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
  • WELL Building Standard
  • DGNB

Een toegewijd team

Ons team bestaat uit experten die het bouwproces met toewijding voor u beheren, van concept tot oplevering. We beheersen de complexiteit van planning, infrastructuur en gebouwontwerp, maar wat nog belangrijker is: we werken met u samen als één team zodat wij uw verwachtingen kunnen overtreffen.