U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Verklaring inzake bedrijfsethiek Goodman CE

maandag 26 juli 2021

Goodman streeft een sterke bedrijfsethiek na met de nadruk op het bevorderen van sociale, ecologishe en humanitaire normen en dit zowel binnen de eigen bedrijfsvoering als in contact met de toeleveringsketen. Dit zijn de richtlijnen die Goodman handhaaft om er een ethische werkwijze op na te houden.

Daarnaast streeft Goodman ook naar het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden met leveranciers, makelaars en derden die vergelijkbare waarden en normen hanteren, rekening houdend met wettelijke, regelgevings-, sociale, ethische, veiligheids-, milieu- en mensenrechtenfactoren. Goodman verlangt van alle leveranciers, makelaars en derden die hen samenwerken (inclusief personen die werknemer, aannemer of onderaannemer van voornoemde zijn), dat zij zich aan de onderstaande Gedragscode houden.

Klik hier voor de volledige Gedragscode