U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Covid-19 Goodman update

vrijdag 20 maart 2020

COVID-19 slaat hard toe in Europa. Goodman houdt de ontwikkelingen rondom COVID-19 nauw in de gaten en volgt het advies en de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de FOD Volksgezondheid. We willen ervoor zorgen dat de gezondheid en veiligheid van onze klanten, aannemers, onze mensen en hun families de hoogste prioriteit blijven krijgen. We hebben verschillende voorzorgsmaatregelen genomen om de mogelijke verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan zodat we onze klanten zo effectief mogelijk kunnen blijven bedienen.

 +  Goodman ontwikkelingen
We hebben veelvuldig contact met de aannemers die onze projecten realiseren. De impact van COVID-19 evolueert van dag tot dag en verplicht alle betrokken partijen om gepaste maatregelen te nemen. Hoewel we ernaar streven om de werkzaamheden op onze bouwplaatsen in de best mogelijke omstandigheden voort te zetten, is de veiligheid van alle betrokkenen onze prioriteit.

 Vergaderingen
Met de invoering van telewerk gebruiken we spraak- en/of videoconferenties om te vergaderen. Face-to-face vergaderingen worden tot nader order vermeden en zullen enkel plaatsvinden indien strikt noodzakelijk. Er worden geen vergaderingen op locatie gehouden in een gesloten omgeving of dichtbevolkte zones (ook niet in open lucht). We moedigen efficiënte hygiënepraktijken aan en houden ons aan de geldende voorzorgsmaatregelen. Zo schudden we niet langer elkaars hand en respecteren een sociale afstand van ten minste één meter.

+  Verplaatsingsbeperking voor Goodman-medewerkers
We beperken de verplaatsingen tussen de kantoorlocaties en bewaren de voorgeschreven sociale afstand. Onze teams werken van thuis uit en blijven normaal bereikbaar. Wanneer een fysieke vergadering in onze kantoren noodzakelijk is, beperken we het aantal mensen dat samenkomt.

Goodman wil u relevante informatie over COVID-19 verstrekken. Gelieve ons in te lichten via [email protected] als uw contactpersoon binnen uw organisatie wijzigt zodat we onze contactlijsten steeds actueel kunnen houden.

  Vragen?
Wij stellen u op de hoogte naarmate de situatie wijzigt. Neem contact met ons op via [email protected] bij vragen.

 

     COVID-19 - aangewezen bronnen

Op de volgende websites vindt u steeds de meest actuele informatie over COVID-19 en de preventieve maatregelen die u kunt nemen:

Wereldgezondheidsorganisatie

FOD Volksgezondheid