U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Brownfieldontwikkeling

Brownfieldontwikkelingen zijn eerder ontwikkelde en gebruikte gronden of panden, maar kampen met leegstand, zijn vervallen of vervuild. Ze vereisen doorgaans voorbereidend herstellend werk - zoals bodemsanering of andere vormen van menselijke tussenkomst - voor er sprake kan zijn van projectontwikkeling.

Door de toenemende verstedelijking neemt de vraag naar logistieke ruimte op toplocaties nabij stadscentra gestaag toe. In plaats van greenfields (nooit eerder ontwikkelde gronden) in te nemen voor ontwikkeling, verbinden we ons ertoe uitsluitend brownfieldgronden te ontwikkelen. Op die manier willen we onze impact op het milieu drastisch verminderen.

Van good naar great... we doen meer

 • Herstel of verhoging van de ecologische waarde van onze sites en de directe omgeving door de biodiversiteit te beschermen en te verhogen
 • Compensatie van de CO2-uitstoot die betrekking heeft op de bouwfase door 1 boom te planten per benutte m² grondoppervlakte gebouw
 • In het geval van een enkele greenfieldontwikkeling, compenseren we onze milieu-impact door €1 per m² greenfieldgrond te investeren in een organisatie die de lokale fauna en flora beschermt en in stand houdt. 

Onze expertise

 • Bescherming van de directe omgeving tijdens de sanerings- en bouwfase
 • Beheer van asbest en bodemverontreiniging
 • Naleving van akoestische beperkingen
 • Detectie van vermoedelijke of mogelijke explosieven
 • Afbraak van oude gebouwen
 • Respecteren van de biodiversiteit en realiseren van ecologisch herstel in de directe omgeving
 • Optimaliseren van de toegang tot de site en de ontsluiting ervan, onder meer door het aanleggen van nieuwe wegen.

Hoe draagt brownfieldontwikkeling bij tot duurzaamheid?

 • Vermindering van grondinname
 • Vermindering van de bodemafdekking 
 • Aanzienlijke vermindering van de milieu-impact

Ons doel in brownfieldontwikkeling

In de afgelopen vijf jaar waren meer dan 50% van onze projecten in Europa reeds brownfieldontwikkelingen. We streven er echter naar om 100% van onze ontwikkelen op brownfieldgronden te realiseren tegen 2023. Vaak is het revitaliseren van brownfieldgronden de enige mogelijkheid om logistieke faciliteiten in strategische gelegen locaties te ontwikkelen.