U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Goodman boekt sterke resultaten wereldwijd en heeft een recordjaar in Continentaal-Europese regio

donderdag 10 september 2015

Goodman, marktleider op gebied van vastgoedbeheer en -ontwikkeling, sloot haar fiscaal boekjaar af op 30 juni 2015 met € 20,9 miljard aan bezittingen onder beheer wereldwijd, een stijging van 13,5% ten opzichte van het vorige fiscale jaar. In continentaal Europa tekende Goodman leasecontracten voor bestaand vastgoed met een totaal van 842.000 m² en engageerde zich voor 887.000 m² nieuw te ontwikkelen ruimte, waarvan Goodman inmiddels begonnen is met de constructie van 654.000 m² tegen het einde van het fiscale jaar. Deze deals en toezeggingen behelzen in totaal meer dan 1,7 miljoen m² aan logistieke ruimte. Het fiscale jaar 2015 is hiermee het succesvolste tot nu toe voor Goodman in continentaal Europa.

Philippe van der Beken, Managing Director van Goodman voor continentaal Europa: "We zijn in staat gebleken om gunstige marktcondities, ons sterke platform en een kwaliteitsportfolio te kapitaliseren. Hiermee sluiten we het boekjaar 2015 af met een van de beste resultaten in continentaal Europa. Dit resultaat laat de kracht zien van ons business model, als gespecialiseerde industrieel vastgoedbeheerder en -ontwikkelaar. Wij gaan dan ook door met onze ontwikkelingsgerichte benadering en het actief managen van onze huidige portefeuille, om daarmee waarde op lange termijn te creëren voor onze stakeholders."

Leidende ontwikkelaar in Europa
De leidende marktpositie van Goodman wordt nog eens bevestigd door PropertyEU, dat Goodman voor het vierde jaar op rij de belangrijkste vastgoedontwikkelaar in Europa noemt. Ontwikkeling blijft een belangrijk speerpunt voor Goodman in continentaal Europa. Goodman leverde het afgelopen jaar meer dan 710.0000 m² aan logistieke ruimte op en begon met constructiewerkzaamheden voor 654.000 m². 

Voor het eerst is Polen het land met het grootste aandeel in de afgeronde ontwikkelingen; maar liefst 327.000 m² aan nieuwe logistieke ruimte werd hier opgeleverd, verdeeld over zeven projecten. Dit komt voornamelijk door de voltooiing van de 123.000 m² die Amazon least in Wroclaw en de 82.000 m² die de Mousquetaires Group in Poznan least. Het op één na meest prominente land was Duitsland, met 322.000 m² aan voltooide ontwikkelingen. Het grootste project hier waren 103.000 m² aan gebouwen voor logistieke dienstverlener Hammer in Bedborg. 

In continentaal Europa sloot Goodman haar fiscale jaar af met 501.000 m² in ontwikkeling. Na het sluiten van het boekjaar, eind juni, is de bouw van een bijkomende 233.000 m² aan logistieke ruimte begonnen. De meeste projecten worden op dit moment uitgevoerd in de sleutelmarkten Duitsland, Frankrijk en Polen . Wereldwijd heeft Goodman Group  voor € 2,1 miljard aan werk in uitvoering in 11 landen, waarvan 65% vooraf is vastgelegd. 

Vanwege de grote vraag naar moderne logistieke ruimte en de lage leegstaand in bewezen logistieke locaties in verschillende sleutelmarkten, schroeft Goodman voorzichtig haar speculatieve ontwikkelingsactiviteiten op strategische locaties in Europa op. 

Sterk optreden op het Europese platform
Met haar operaties op het Europese continent speelt Goodman in op een sterke marktvraag naar modern vastgoed van goede kwaliteit op toplocaties, om zo een recordaantal leaseafspraken te verzekeren.

Goodman sloot het boekjaar 2015 af met het toevoegen van circa 842.000 m² logistieke ruimte aan de bestaande portefeuille in continentaal Europa. Dit leidde tot een bezettingsgraad van 98% en een klantenretentiegraad van meer dan 80%. De overgrote meerderheid van lease-afspraken waren hernieuwde overeenkomsten. Dit onderstreept de kwaliteit van de locaties en het actieve vastgoedbeheer van Goodman. 

De vraag naar nieuwe en bestaande ruimtes kwam voornamelijk van third party logistics providers (3PL) en e-commerce-partijen. Samen zijn zij goed voor bijna 60% van alle leaseafspraken die getekend werden in het fiscale jaar 2015. 

De vraag van 3PL-partijen weerspiegelt de 2,5% groei van de sector in Europa. Dit komt door een consolidatie van de markt, een groei van de handel en de motivatie om logistieke ketens te moderniseren. Naast het versterken van de relaties met bedrijven zoals DB Schenker en Kuehne+Nagel is Goodman gaan werken met een aantal nieuwe 3PL-klanten zoals Agility (Slowakije), KMC Services (Polen), Logwin ( Duitsland), Nabuurs ( Nederland), Vetten (Duitsland) en Zufall (Duitsland). 

De vraag van de e-commerce-sector wordt gedreven door een stabiele groei van de online verkoop en de nood aan meer veelzijdigheid in aflevernetwerken. Dit resulteert in een divers scala aan typen gebouwen. Goodman vergrootte haar e-commerce portefeuille met ontwikkelingen voor nieuwe klanten zoals eBay Enterprise (28.000 m²) in Duitsland, Cdiscount (40.000 m²) in Frankrijk en Alza (12.000 m²) in Slowakije. Bovendien voltooide Goodman een uitbreiding van 56.000 m² van de faciliteit van Zalando in Mönchengladbach. Dit is met 134.000 m² nu het grootste e-commerce-distributiecentrum in Europa. 

Retailbedrijven hebben ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de activiteiten van Goodman op het continent. Dit is gebaseerd op de behoefte van de sector aan nieuwe, moderne logistieke ruimte en de optimalisatie van de afleverinfrastructuur om een grotere operationele efficiëntie te verkrijgen en de kosten omlaag te brengen. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de consolidatieslag in WMF's logistieke netwerk, van 33 warehouses naar twee nieuwe ontwikkelingen van Goodman, waarvan er één wordt geleid door DB Schenker. Daarbij heeft Goodman de wereldwijde relatie met Decathlon uitgebreid met een verhuurproject van 40.000 m² in Barcelona. Dit is een van de grootste overeenkomsten op het gebied van vastgoedontwikkeling op de Spaanse markt. 
Goodman is tevens een nieuwe sector binnengetreden dankzij de ondertekening van leasecontracten met twee grote spelers in de ruimtevaartindustrie: Airbus en Diehl Comfort Modules. Het gaat hier om een sleutelproject van Goodman in Duitsland: Goodman Hamburg Interlink. 

Leidend Europees fondsbeheerder
Goodman European Logistics Fund (GELF), het belangrijkste Europese vastgoed samenwerkingsverband van de Groep, ondernam verschillende initiatieven om de prestaties en kapitaalspositie te versterken. 

In juni verkocht GELF negentien activa in Frankrijk en Duitsland. Dit is een onderdeel van Goodman's wereldwijde strategie voor het selectief roteren van middelen op groepsniveau en binnen samenwerkingsverbanden en het recycleren van het kapitaal in nieuw topvastgoed van Goodman's actieve ontwikkelingspijplijn. 

Daarnaast maakte GELF gebruik van een laag rentetarief om haar schuldstructuur te optimaliseren door obligaties ter waarde van €400 miljoen met een looptijd van 7 jaar uit te brengen. De opbrengsten van de obligaties werden voornamelijk gebruikt om bestaande schuldfaciliteiten te herfinancieren en om de groei van het fonds te ondersteunen. De obligaties noteren op de Luxembourg Stock Exchange. 

In haar portefeuille van 95 activa bereikte GELF op 30 juni 2015 een bezittingsgraad van 98%, een klantretentiegraad van meer dan 80% en een gemiddelde leasetermijn van vijf jaar.

Door de kapitaalstructuur behoudend te beheren, met een leverage van ruim onder de 40%, realiseerde GELF een opbrengst van meer dan 8% en een totaalrendement van ruim 13%.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Goodman:
Christopher Flores
Communications Manager CE
+32 2 451 42 08
[email protected]