U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

De urgentie van de klimaatcrisis maakt koolstofpositief worden tot onze belangrijkste prioriteit. Maar we erkennen ook dat koolstof slechts één stukje van de duurzaamheidspuzzel is. Om onze relatie met de natuur te herstellen, moeten we ook de biodiversiteit beschermen en verbeteren.

Ecologen betrekken bij het ontwerp- en bouwproces

Naast de klimaatcrisis zien we ook een dringende noodzaak om de biodiversiteitscrisis aan te pakken die dier- en plantensoorten alsook landbouwgronden over de hele wereld in gevaar brengt. Het behoud van elke natuurlijke omgeving is een kleine overwinning in de grotere beweging voor het behoud van biodiversiteit. Daarom betrekken we altijd ecologen, zowel in de ontwerp- als bouwfase van onze ontwikkelingsprojecten. We vertrouwen sterk in hun aanbevelingen om de natuur in onze logistieke faciliteiten te helpen bloeien en groeien, resulterend in groene voorzieningen, verbeterd waterbeheer, een grotere groenratio, vogelhuisjes, inheemse planten, bijenkorven of echte stadsbossen op locatie.

Een stukje ongerepte natuur in stedelijke gebieden 

Terwijl steden blijven uitdijen en de ongerepte natuur binnendringen, beschouwen we het als onze verantwoordelijkheid om kleine stukjes wildernis te herintroduceren in stedelijke gebieden. Om deze inspanning te ondersteunen, werken we samen met biologen en eco-ontwerpers zoals Urban Forest in België. Deze partner hielp met de bosaanplant van meer dan 6000 jaarlingen op de site van het Puurs Logistics Center.

Een andere manier waarop we een stukje ongerepte natuur introduceren op onze logsitieke sites, is door bijenkorven. Zo ondersteunen we onze belangrijkste bestuivers in hun cruciale missie. We willen hiermee in de eerste plaats de bestuiving van wilde planten bevorderen, maar we willen ook de medewerkers van onze klanten en gemeenschappen aanmoedigen tot interactie met de natuur. Dat we hen een organisch, lokaal en kwalitatief hoogstaand product kunnen aanbieden, is een mooie plus.

Wist u dat...

Volgens de Scientific American in de komende 60 jaar de wereld mogelijk geen landbouwgrond meer zal hebben door het gebrek aan biodiversiteit in de toplaag? Als we er echter in slagen om van koers te veranderen en een koolstofrijke biodiversiteit kunnen opbouwen, zal de bodem opnieuw in staat zijn om de het gros van de koolstofuitstoot op deze planeet te absorberen.

Verticaal in plaats van horizontaal

Naarmate e-commerce verder groeit, zullen logistieke dienstverleners zich steeds dichter bij stedelijke centra willen bevinden. Om de impact hiervan op de natuur te minimaliseren, willen we landgebruik beperken door onze logistieke ruimte te verticaliseren. In de hoogte bouwen, in plaats van horizontaal, verlicht de druk op de beperkte stedelijke ruimte en bevordert zowel de biodiversiteit als de bodemkwaliteit van de omgeving.

Compenseren om de biodiversiteit te vergroten 

Om verder bij te dragen aan het behoud en het bevorderen van biodiversiteit in en rondom onze projectontwikkelingen, compenseren we €1 per m² ontwikkelde grond voor alle onze greenfieldontwikkelingen. Hiervoor investeren we in geaccrediteerde bosbouw- en biodiversiteitsprojecten over het hele continent. We werken samen met een aantal zorgvuldig geselecteerde partners met lokale expertise op hun vakgebied.

In Europa werken we momenteel samen met vier partners in Frankrijk, Spanje, België en Nederland:

default

Frankrijk:

ONF (Office National des forêts)

default

Spanje:

Bosques Sostenibles

default

Nederland:

Buitenfonds - Staatsbosbeheer

default

België:

Urban Forest

Bekijk via de onderstaande links enkele van de bosaanplant- en biodiversiteitsprojecten die we ondersteunen.