Ontwikkeling van vastgoed

HERGEBRUIK, VERMINDER EN REGENEREER

De toenemende wereldbevolking en de daarmee gepaarde verstedelijking maken dat gronden schaars goed zijn.
Hoewel logistieke en industriële bedrijfspanden een essentieel onderdeel vormen van economische ontwikkeling, is het een uitdaging om dit type vastgoed en de activiteiten die ermee gepaard gaan in te passen in stedelijk gebied.