U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

We geloven dat duurzaamheid net zoveel over mensen gaat als over het milieu. We streven ernaar om mensvriendelijke omgevingen te ontwerpen en te ontwikkelen die mensen een positieve beleving en gemeenschapsgevoel geven.

Gezondheid en welzijn op onze logistieke sites

We erkennen dat logistieke gebouwen in het verleden niet de meest comfortabele werkplekken zijn. We geloven echter ze dat in de toekomst wel kunnen zijn. Door in het ontwerp van onze gebouwen uit te gaan van een mensgerichte benadering, willen we het dagelijkse leven, het welzijn en de beleving van de medewerkers van onze klanten verbeteren door middel van ruimtes die speciaal zijn ontworpen voor sociaal contact, sport, lunch, pauzes en meer. We streven ernaar om mensen de faciliteiten aan te bieden die hen helpen zich goed te voelen op onze locaties, gaande van het maximaliseren van natuurlijk licht in de werkplek, tot het aanleggen van fietspaden en het voorzien van douches voor de werknemers.

Omliggende gemeenschappen verrijken

Buurthuizen zult u wellicht niet associëren met logistieke distributiecentra. Door ruimtes te creëren waarvan ook bewoners in omliggende buurten kunnen genieten en gebruik van kunnen maken, willen we het idee dat logistieke hubs alleen werkgelegenheid creëren voor de gemeenschap ter discussie stellen. We werken samen met lokale besturen om zo rekening te kunnen houden met de noden van hun burgers zijn, of dat nu sportfaciliteiten, parken en moestuinen tot restaurants en parkeergarages zijn. Uiteindelijk willen we onze klanten in staat stellen om op verschillende manieren te connecteren met gemeenschappen en deze te verrijken.

Wist u dat...

volgens de IRU (International Road Transport Union) meer dan 70% van onze gebouwde omgeving werd vervoerd met vrachtwagens, wat illustreert hoe belangrijk vrachtwagens en hun chauffeurs voor de samenleving zijn? Ondertussen is er wereldwijd een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, wat mede te maken heeft met de arbeidsomstandigheden in het wegvervoer.

Diegenen die de wereld in beweging houden steunen

Vrachtwagenchauffeurs leveren een van de meest cruciale diensten in onze moderne, geglobaliseerde samenleving. Hun arbeidsomstandigheden weerspiegelen dat echter meestal niet. Hoewel ze niet altijd rechtstreeks bij onze klanten in dienst zijn, proberen we vrachtwagenchauffeurs te ondersteunen door vele van onze logistieke sites te voorzien van douches en rustplaatsen. We willen de gezondheid en het welzijn verbeteren van iedereen die met onze logistieke ruimtes te maken heeft.