U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

We geloven dat duurzaamheid net zoveel over mensen gaat als over het milieu. We streven ernaar om mensvriendelijke omgevingen te ontwerpen en te ontwikkelen die mensen een positieve beleving bezorgen en hen het gevoel geven tot een gemeenschap te behoren.

Gezondheid en welzijn op onze vastgoedsites

We erkennen dat logistieke gebouwen in het verleden niet tot de meest comfortabele werkplekken behoorden. We geloven echter dat ze dat in de toekomst wel kunnen zijn. Door in het ontwerp van onze gebouwen uit te gaan van een mensgerichte benadering, willen we in hun dagelijkse leven, het welzijn en de beleving van de medewerkers van onze klanten verbeteren. Dit willen we bereiken door middel van ruimtes die speciaal zijn ontworpen voor sociaal contact, sport, lunch, pauzes en meer. We streven ernaar om mensen die faciliteiten aan te bieden die hen helpen zich goed te voelen in onze sites, gaande van zoveel mogelijk natuurlijk licht in de werkplek, tot het aanleggen van veilige fietspaden en het voorzien van douches voor de werknemers.

Gemeenschappen verrijken

Buurthuizen zult u wellicht niet associëren met logistieke distributiecentra. Door ruimtes te creëren waarvan ook bewoners in omliggende buurten kunnen genieten door er gebruik van te kunnen maken, willen we het idee dat logistieke hubs alleen werkgelegenheid creëren voor gemeenschappen ter discussie stellen. We werken samen met lokale besturen om zo rekening te kunnen houden met de noden van hun burgers, of dat nu sportfaciliteiten zijn, parken, moestuinen tot restaurants en parkeergarages. Uiteindelijk willen we onze klanten in staat stellen om op verschillende manieren te connecteren met de gemeenschappen waarin ze actief zijn om deze te verrijken.

Wist u dat...

volgens de IRU (International Road Transport Union) meer dan 70% van onze gebouwde omgeving werd vervoerd met vrachtwagens, wat illustreert hoe belangrijk vrachtwagens en hun chauffeurs voor de samenleving zijn? Ondertussen is er wereldwijd een tekort aan vrachtwagenchauffeurs, wat mede te maken heeft met de arbeidsomstandigheden in het wegvervoer.

Zij die de wereld in beweging houden steunen

Vrachtwagenchauffeurs leveren een van de meest cruciale diensten in onze moderne, geglobaliseerde samenleving. Hun arbeidsomstandigheden weerspiegelen dat echter meestal niet. Hoewel ze niet altijd rechtstreeks bij onze klanten in dienst zijn, ondersteunen we vrachtwagenchauffeurs door onze logistieke sites te voorzien van comfortabele douches en veilige rustplaatsen. We willen de gezondheid en het welzijn verbeteren van iedereen die met onze logistieke ruimtes te maken heeft.