U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

Ontdek

Ruimte maken voor grootse ambities, dat is de reden waarom wij bestaan. Voor zij die het verleden rechtzetten, de bedrijven die het heden bouwen en de visionairs die de toekomst vormgeven. Dat is wat ons drijft, elke dag weer. Maar soms houdt het ons ’s nachts ook wakker.

Want al helpen de grootste ambities de samenleving vooruit, onze natuurlijke omgeving waar we allemaal van afhankelijk zijn, betaalt soms de prijs.

Daarom ontwikkelden we een duurzaamheidsvisie die verder gaat dan koolstofneutraliteit: met GreenSpace+ willen we onze klanten ondersteunen met concrete oplossingen zodat ze grootse ambities kunnen waarmaken. GreenSpace+ kwam tot stand door jaren te leren van en samen te werken met de besten in het vak. Het wil een positieve bijdrage leveren voor bedrijven, gemeenschappen en natuurlijke omgevingen. Alles in één ruimte.

Green+ 

Green+

Voorbij koolstofneutraliteit

Gezien de tol die we al van deze planeet hebben geëist, is netto nul niet goed genoeg. Met GreenSpace+ gaan we voorbij koolstofneutraliteit, we willen circulaire, netto-positieve ruimtes ontwikkelen en exploiteren. Wij maken ons vastgoed, onze ruimtes, zo groen mogelijk zodat ze ook bijdragen tot de grootste duurzaamheidsambities van onze klanten.

Wist u dat...

volgens het World Economic Forum de bouwsector wereldwijd momenteel verantwoordelijk is voor 38% van alle broeikasgasemissies? Hoewel we ervan overtuigd zijn dat de ruimte die we ontwikkelen noodzakelijk is om onze samenleving vooruit te helpen, erkennen we ons aandeel en onze medeverantwoordelijkheid. Met GreenSpace+ willen we actie ondernemen om de duurzaamheidsdoelstellingen van de bouwsector te behalen. Meer nog, we willen ze aanscherpen.

Space+ 

Space+

Voorbij vier muren

Ruimte betekent zoveel meer dan louter wat zich binnen de muren van onze gebouwen bevindt. Denk maar aan de ecosystemen waarin ze zich bevinden. De grond waarop ze staan. De gemeenschappen waarop ze een invloed uitoefenen. De ruimte waar wij het over hebben, wordt door iedereen gedeeld - nu en in de toekomst.

SBT

Science-based targets

Bij Goodman geloven we niet in boude uitspraken en grote beloftes. Of beter gezegd, het maken ervan zonder daadkrachtige actie. Want een koolstofarme toekomst kunnen we enkel bereiken wanneer bedrijven hun klimaatstrategie toetsen aan onafhankelijke, wijd gedragen en gevalideerde regels met betrekking tot het reduceren van koolstofemissies. We zijn er dan ook trots op toegelaten te zijn tot het internationaal erkende SBT-initiatief. Met deze erkenning is Goodman de eerste ontwikkelaar van logistiek vastgoed die zich engageert tot het reduceren van de eigen emissies om de opwarming van de aarde te beperken tot minder dan 1,5°C.

Lees meer +

 

Belofte

Bronnen en casestudies

Duurzaamheid is een teamsport, iets wat niemand alleen kan bereiken. Onze duurzaamheidsvisie GreenSpace+ is zowel een belofte als een uitnodiging. Een belofte om het steeds beter te doen en een uitnodiging om het samen te doen. Surf naar onze Bronnen en casestudies pagina en ontdek hoe GreenSpace+ concrete invulling kreeg door de lat hoog te leggen bij het ontwikkelen van onze panden en het optimaliseren van onze bedrijfsprocessen en best practices.  


Lees meer+

Met GreenSpace+ wil Goodman zijn klanten in Continentaal Europa bedienen met uiterst duurzaam logistiek en industrieel vastgoed. Deze duurzaamheidsvisie gaat verder dan de globale duurzaamheidsstrategie van de Groep. Lees hier meer over de duurzaamheidsstrategie van Goodman Group.