U bevindt zich nu op de globale goodman website. Bent u op zoek naar uw lokale Goodman website?

  

De bouw van gebouwen en de daarvoor benodigde materialen zijn verantwoordelijk voor bijna 11% van de wereldwijde CO2-uitstoot1. Wij streven ernaar de "ingebouwde" koolstofemissies van al onze ontwikkelingen te verminderen.

Ingebouwde koolstofemissies

Wij streven ernaar de 'ingebouwde' koolstofemissies van al onze ontwikkelingen te verminderen. Dit is de koolstofvoetafdruk van een gebouw voordat het operationeel wordt, en omvat emissies die verband houden met zowel bouwprocessen als gebruikte materialen gedurende de hele levenscyclus van elk gebouw. Het omvat de winning, het transport en de productie van bouwgrondstoffen, het transport van afgewerkte materialen naar de bouwplaats en de gebruikte bouwpraktijken. Bij deze inspanningen laten wij ons leiden door onze belofte om de reductiedoelstellingen van het Science-Based Targets Initiative (SBTi)2 te halen.

Wij investeren ook in strategieën om de oorzaken van onze milieu-impact beter te begrijpen en nemen maatregelen om deze te verminderen. Om deze verandering mogelijk te maken, streven wij ernaar onze prestaties voortdurend te verbeteren door emissies te meten, te verminderen en te beperken.

Meten

We beginnen met een holistisch en nauwkeurig inzicht in de koolstofuitstoot van elk van onze gebouwen, op basis van gegevens die zijn verzameld via gedetailleerde levenscyclusanalyses.

Verminderen

Gewapend met deze feiten ontwikkelen wij effectieve methoden om de ingebouwde koolstofuitstoot op onze bouwsites te verminderen. Strategieën om de uitstoot te verminderen omvatten innovatieve gebouwontwerpen die de uitstoot verminderen en vervanging van materialen met een hoge uitstoot door koolstofarme materialen. Dit omvat een inkoopbeleid dat de voorkeur geeft aan lokaal ingekochte producten en het opzetten van partnerschappen om de uitstoot in onze waardeketens te verminderen, in gezamenlijke acties met onze leveranciers en zakenpartners.

Wist u dat ...

Volgens het IPCC-rapport zitten we al vast in een toekomst waarin de totale opwarming van de aarde vrijwel zeker met ten minste 1,5 graden Celsius toeneemt. Daarom zijn wij ervan overtuigd dat we onze voetafdruk zo veel mogelijk moeten beperken om onze impact op het klimaat verder te beperken.

Reduceren buiten de waardeketen

Wij erkennen de impact van de bouwsector op de uitstoot en willen actief bijdragen aan wereldwijde koolstofneutraliteit. Onze reductie-aanpak- in onze eigen activiteiten en buiten de waardeketen - is afgestemd op internationale normen en initiatieven die zijn erkend door de International Carbon Reduction and Offset Alliance (ICROA). Wij richten ons ook op projecten die aansluiten bij onze aandachtsgebieden voor duurzaamheid, waaronder schone energie, biodiversiteit, menselijk welzijn en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Het verminderen van de geïntegreerde koolstofemissies in onze sector vereist een engagement op lange termijn. Onze bedrijfsstrategie omvat maatregelen om de overgang naar een lage koolstofuitstoot te stimuleren, met innovatie als drijvende factor.