BEPERKEN VAN GRONDINNAME

MEERLAGIGE LOGISTIEKE RUIMTE

De transformatie van natuur-, landbouw- of bosgebieden naar verstedelijking noemen we 'bodemartificialisering'. Bij Goodman zijn we er ons terdege van bewust dat deze verstedelijking onmiskenbaar druk legt op de relatie tussen mens, gemeenschap en natuur omdat het onder andere de biodiversiteit kan schaden.

ONTWIKKELING OP BROWNFIELDGRONDEN

Voor onze klanten is ""het juiste pand in de juiste locatie"" uiterst belangrijk. Zij willen zich zo dicht mogelijk vestigen bij consumenten en belangrijke verkeersknooppunten. Onze strategie bestaat er dan ook in om grondposities te verwerven dicht bij dichtbevolkt stedelijk gebied. Tegen 2050 zal immers twee derden van de wereldbevolking in steden wonen.*

* Bron: UN, 2018